Transport

Vårt trafikområde täcker idag hela Skåne samt stora delar av Blekinge,

Halland, Småland även delar av Närke med störst fokus på Örebro området.

Vi utför även transporter utanför dessa område.

Kontakta oss för förfrågningar.

Våra kunder erbjuds även OMEX-funktion till rimliga priser.

KGT Trafik AB
karta1.png