top of page

Åkerihandboken

Åkerihandboken är en produkt från Sveriges åkeriföretag som omfattar det mesta inom branschen.

Vi har valt att sätta en egen prägel genom att lägga till våra "egna" sidor i den befintliga utgåvan.

I dessa sidor kan du läsa om våra policy´s, mål och ambitioner.

Dessa sidor uppdateras varannat år.

akerihandbok_3.png

.

bottom of page