KGT Trafik AB  - ett transportföretag som inriktat sig

på att förse företag med logistiktjänster.

 

Konceptet bygger på att KGT tillsammans med kund i

nära samarbete utformar kostnadseffektiva logistik-

lösningar speciellt anpassade för denna.

Vi är ett nytänkande företag som alltid är 

pigga på nya utmaningar.

 

KGT Trafik AB

.